• Informácie o pravidelných poplatkoch

    • Školská jedáleň 
     Úhrada réžie na účet
     SK43 0200 0000 0016 3377 3956
     (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)

     Školská družina 
     Školné 12eur mesačne na účet
     SK96 0200 0000 0016 8472 8557
     (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)

     Transparentný účet ZRPŠ
     Suma: 30e/1.dieťa, 25e/2.dieťa, 20e/3. dieťa
     FIO banka - SK12 8330 0000 0026 0266 4786
     (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)

     • Prvýkrát v školskej lavici

      Štvrtok 4. apríl sa stal pre mnohých malých zvedavcov nezabudnuteľným dňom!

      V škole sme privítali našich predškolákov, ktorí hneď rozozvučali našu školu smiechom a spevom.
      Po privítaní pani riaditeľkou a predstavení sa hneď s elánom pustili do práce - predstavili sa, vyplnili orientačný grafický test školskej zrelosti, zaspievali si a vyriešili úlohy.

     • Raj pre knihomoľov

      V marci sme v škole zorganizovali KNIŽNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo nájsť nový domov knihám, na ktoré v knižniciach našich žiakov z rôznych dôvodov "sadal prach". Zároveň sme dúfali, že si na burze nájdu cestu k literatúre aj tí, pre ktorých je čítanie kníh skôr utrpením ako záľubou.

      Ponuka kníh v rámci burzy bola naozaj pestrá - nechýbali v nej rozprávkové knihy pre najmenších čítateľov, cudzojazyčné knihy, zbierky poézie, knihy o varení a zdravom životnom štýle či pútavé príbehy pre tínedžerov. Burza trvala tri dni a žiaci i učitelia si z nej odniesli 64 zaujímavých titulov.

     • My si vodu vážime!

      V školskom klube detí sme si pripomenuli Deň vody zábavnými aktivitami - lovili sme rybičky, riešili úlohy o vode, učili sa o rôznych živočíchoch a venovali sa aj pohybovým aktivitám.

      Svetlana Sabolová

     • Veľkonočné tvorivé dielne

      Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa venovali naši prvostupniari kreatívnym činnostiam. Vystrihovali, lepili, obkresľovali a zdobili veľkonočné vajíčka, vytvorili zajačiky a malé záhradky pre ne. Vytvorenými dielkami si skrášlili svoje domovy a triedy.

      Mgr. Veronika Müllerová, Svetlana Sabolová, Mgr. Eva Wienerová

     • Skrátenie vyučovania

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 27. marca 2024 (streda) bude skrátené vyučovanie do 12.25 hod. (šieste a siedme hodiny nebudú).
      Školský klub detí (družina) a školská jedáleň bude fungovať v štandardnom režime.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Mgr. Ľubica Mihaľová, riaditeľka školy

     • Deň vody

      Voda je život, voda je bohatstvo. No nie je samozrejmosťou.

      Preto si jej vzácnosť každoročne pripomíname prostredníctvom Dňa vody, ktorý pripadá práve na 22. marca. Ako prebieha kolobeh vody v prírode, čo sú to prírodné zdroje, ako vodu chrániť a neznečisťovať. O tom sa s našimi žiakmi rozprávame v rámci mnohých hodín. A výnimkou nie je ani výtvarná výchova. O tom, že dážď môže byť aj zábavný sa presvedčili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka.

     • Mladí recitátori publikum rozosmiali i dojali

      Dňa 14. marca 2024 sa v našej škole stretli šikovní recitátori, aby predviedli svoj umelecký talent v rámci školského kola jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.

      Recitátori si na prednes zvolili zaujímavé texty, z ktorých mnohé publikum pobavili. Nechýbali ani vážne a aktuálne témy ako šikana či vojna. Porota to pri rozhodovaní nemala vôbec jednoduché, napokon sa však zhodla na takomto poradí:

     • Krajské kolo biologickej olympiády kat. C

      V pondelok 18. marca 2024 sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach krajské kolo biologickej olympiády.
      Zúčastnila sa ho pod vedením RNDr. Slavomíry Čobejovej žiaci - Kristína Majláthová (7.ročník) a Matej Marčišin (8.ročník).
      Krístína súťažila v projektovej časti, kde si vybrala tému Invázne lienky a získala 1. miesto v Košickom kraji - zároveň postúpila do celonárodného kola SR.
      Matej súťažil v teoreticko-praktickej časti, kde sa stal úspešným riešiteľom.
      Obom súťažiacim srdečne blahoželáme.

     • V Belej to žije!

      Počas biologického krúžku sme sa vybrali preskúmať život v našom potoku. Potvrdilo sa nám, že je plný života. Odchytili sme si potočníkov, ktorých sme si preskúmali aj pod mikroskopom.

      Za skvelé video z krúžku ďakujeme obom vedúcim - doc.RNDr. Viktórii Majláthovej, PhD. a RNDr. Igorovi Majláthovi, Phd.

     • Anglické raňajky

      Nebudeme preháňať, ak povieme, že v 6. ročníku je najobľúbenejšou lekciou štvrtá v poradí.

      Témou dnešnej hodiny angličtiny bolo jedlo a už po druhýkrát mali šiestaci v rámci svojich hodín ANJ hodinu s názvom English breakfast. Huby, klobásky, paradajky, vajíčka, toasty - to všetko si pripravili šiestaci sami a k úplnej pohode im chýbal už len čierny čaj s mliekom. Ale ten niekedy nabudúce!

     • Medzinárodný deň žien

      Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marca a je celosvetovo uznávaným sviatkom stanoveným OSN. Týmto dňom si pripomínami štrajk pracujúcich žien z roku 1908 v New Yorku. Aj naši deviataci si tento deň pripomenuli.

      Každý z nich vytvoril projekt v anglickom jazyku o nejakej slávnej žene. Na našej školskej nástenke sa tak ocitli - princezná Diana, Ivana Trump, Jackie Kennedy, Mata Hari, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Mária Antoinetta, faraónka Hatshepsut a stredoveká kráľovná Anna Bretónska.

     • Vážme si to, čo máme

      Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. 4. marca nás navštívil jej zástupca Filip Mroč, aby nám (okrem iného) pripomenul, že vo svete žijú deti, ktoré sa zďaleka nemajú tak dobre, ako my.

      Počas prednášky sme sa dozvedeli, že 2,1 miliardy ľudí nemá prístup k pitnej vode. Videli sme príbeh Ayshe z Etiópie, ktorá putovaním po vodu a jej nosením trávi 8 hodín denne. Potom sme diskutovali o tom, čo je humanitárna kríza a ktoré práva detí sú v súvislosti s týmito udalosťami porušované. Mnohé deti v rozvojových krajinách trpia podvýživou. Pozreli sme si, ako vyzerajú vrecúška s arašidovou pastou, ktoré UNICEF rozdáva chudobným rodinám. Je to jedna z aktivít, ktorou sa táto organizácia snaží prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek na svete vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, základné vz

     • Divadlo v angličtine

      Krátko pred jarnými prázdninami sme sa vybrali do Košíc, aby sme si v budove Historickej radnice netradičným spôsobom overili naše vedomosti z anglického jazyka.

      Inscenáciu s názvom United Neighbours of London si pozreli žiaci 7.-9. ročníka. Išlo o príbeh, v ktorom nájomníci bytového domu zistili, aké dôležité je navzájom si pomáhať. Žiakov 4.-6. ročníka pobavil i poučil tradičný britský príbeh o chudobnej sirote Dickovi (Dick Whittington and His Cat), ktorý sa aj vďaka svojej kamarátke mačke stal starostom Londýna.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 13. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje